Πρόγραμμα
Ομαδικές συνεδρίες


Feldenkrais Praxis

ΤΕΤΑΡΤΗ

21.00-22.00
Ομαδικά μαθήματα (Awareness Through Movement, ATM®)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12:00-13:00
Ομαδικά μαθήματα (Awareness Through Movement, ATM®)


Somatics

ΤΡΙΤΗ

12:00-13:00
Ομαδικά μαθήματα (Awareness Through Movement, ATM®)

ΠΕΜΠΤΗ

21.00-22.00
Ομαδικά μαθήματα (Awareness Through Movement, ATM®)