Χωρίς κατηγορία

Feldenkrais ή Φυσιοθεραπεία

Feldenkrais ή Φυσιοθεραπεία 1280 853 mdesigners

Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει κατά πόσο οι φυσιοθεραπευτικές παρεμβάσεις ή το Feldenkrais οδήγησαν σε μείωση των ενοχλήσεων…

Περισσότερα