Φιλιώ Ρεζίτη | Certified Feldenkrais Practitioner

Ασχολείται από το 2007 με την κινητική αποκατάσταση ασθενών που πάσχουν από εγκεφαλικές δυσλειτουργίες (brain disorders), κυρίως με Σκλήρυνση κατά πλάκας και Πάρκινσον.

Ακολουθώντας τις αρχές της μεθόδου Feldenkrais, εργάζεται πάνω στην δημιουργία συνθηκών που βοηθούν να επανασχηματιστεί για τον εγκέφαλο μια ολοκληρωμένη σωματική εικόνα.
Οργανώνει κινητικά πρότυπα που στηρίζονται στον συγχρονισμό, την αλλαγή ερεθισμάτων, την χρονικότητα, τον ρυθμό και την αισθητηριακή ανάπτυξη. Σκοπός είναι να βρεθούν νευρολογικές συνδέσεις που έχουν χαθεί ανάμεσα στην εικόνα του σώματος, της ανατομίας, της αισθητηριακής και της κινητικής εικόνας. Πυρήνας της αποκατάστασης ορίζεται το ίδιο το άτομο με την διαφορετικότητά του και όχι η όποια ασθένεια ως όλον.